1. De vrijmarkt is geopend van 06.00 tot 15.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor de verkoop van gebruikte goederen door particulieren. Het is niet toegestaan voor 05.00 uur van het vrijmarkt terrein gebruik te maken.

2. De vrijmarkt plaatsen zijn met linten uitgezet en alleen daar is het toegestaan om te gaan zitten.

3. Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen of andere bouwwerken zoals partytenten op te richten of te plaatsen.

4. Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.

5. Het is niet toegestaan etenswaren, dranken, drugs, wapens, erotische artikelen en levende dieren tijdens de vrijmarkt te verkopen.

6. Na afloop van de vrijmarkt moet de gebruikte plaats schoon worden opgeruimd. Verkoopwaar, dozen, afval etc. moeten worden gedeponeerd in aanwezige afvalcontainers of gebracht naar het innamepunt van Emmaus Haarzuilens.

7. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

8. Het deelnemen aan de vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjestichting Wilhelmina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de vrijmarkt, kramenverkoop of kofferbakverkoop.

9. Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of bestelbus bij het vrijmarktterrein af te leveren voor de kleedjes markt tot 07:00. Hiervoor gelden de volgende regels:

a. Grasveld tussen de Torenpleinkerk en Schakel.

  • Deze plekken zijn  te bereiken via de schoolstraat tot uiterlijk 7.00 uur, daarna gaat het terrein dicht. Na het uitladen dient de auto direct buiten het terrein te worden geparkeerd. 

b. Grasveld bij kunstwerk de “Appel”

  • Deze plek is alleen te bereiken via de Hindersteinlaan. Parkeren in de parkeervakken bij de winkels (bijv. voor de Foodmaster) en een klein stukje lopen. NIET parkeren op de stoep!

c. Grasveld achter het gemeentehuis

  • Gelieve in de Nieuwe Vaart parkeren (buiten het evenementen terrein) en een klein stukje lopen. Wanneer de auto niet geparkeerd kan worden op daarvoor bestemde parkeervakken, graag ergens anders parkeren want er is een wegsleepregeling van kracht.

10. Huurders van een kraam of kofferbakverkoopplaats mogen ook met de auto het terrein op. Hiervoor geldt dat alle auto’s voor 08:45 het terrein op moeten zijn en voor kraamhuurders om 09:00 van het terrein af moeten zijn .

LET OP: Door de gemeentelijke handhaving zal er op worden toegezien dat alleen wordt geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeervakken op de Dorpsstraat en in de wijken. Er is tevens een wegsleepregeling van kracht.

Naast de vrijmarkt zijn enorm veel andere activiteiten gepland voor jong en oud. Vanwege routing en veiligheid kunnen mensen niet willekeurig met een kleedje ergens gaan zitten. Bij calamiteiten is er een noodplan en het zou zeer ernstig zijn wanneer hulpdiensten de plek niet kunnen bereiken omdat er spullen in de weg liggen. Mocht u toch op een niet aangewezen plek gaan zitten, dan kan het zijn dat u door de organisatie, beveiliging of politie wordt verzocht een andere plaats te zoeken. 

Verder goed om te melden:

Fietsen kunnen buiten het evenementen terrein worden geparkeerd in de fietsenrekken of op de stoep zonder hinder voor het overige verkeer.

Voor de laatste OV informatie om naar Vleuten te komen raadpleeg: 9292 reist met je mee – 9292.nl