Reglement Vrijmarkt Koningsdag Vleuten

1. De vrijmarkt is geopend van 06.00 tot 15.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor de verkoop van gebruikte goederen door particulieren. Het is niet toegestaan voor 05.00 uur van het vrijmarkt terrein gebruik te maken.

2. De vrijmarkt plaatsen zijn met linten uitgezet.

3. Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen of andere bouwwerken zoals partytenten op te richten of te plaatsen.

4. Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen, etenswaren, dranken en levende dieren tijdens de vrijmarkt te verkopen.

5. Na afloop van de vrijmarkt moet de gebruikte plaats schoon worden opgeruimd. Verkoopwaar, dozen, afval etc. moeten worden gedeponeerd in aanwezige afvalcontainers of gebracht naar het innamepunt van Emmaus.

6. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

7. Het deelnemen aan de vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjestichting Wilhelmina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de vrijmarkt en de kramenverkoop.

8. Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of bestelbus bij het vrijmarktterrein af te leveren. Hiervoor gelden de volgende regels:

a. Terrein naast de Torenpleinkerk en Jeu de Boules baan
Deze plekken zijn alleen te bereiken via ingang Dorpsstraat/ Schoolstraat (voor de navigatie, Dorpsstraat 12 3451 BK (dat is “Doe het zelf van de Tempel”) tot uiterlijk 7.00 uur. Na het uitladen dient de auto direct buiten het terrein te worden geparkeerd. De uitgang is:
– aan het einde van de kramen Schoolstraat;
– aan het einde van de kramen Nieuwe Vaart.

b. Terrein rondom Restaurant Oost-West
Deze plek is alleen te bereiken via de Dorpsstraat. Na het uitladen dient de auto te worden geparkeerd in de parkeervakken.

LET OP: Door de gemeentelijke handhaving zal er op worden toegezien dat alleen wordt geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeervakken op de Dorpsstraat en in de wijken. Er is tevens een wegsleepregeling van kracht.