Dodenherdenking

De herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei behoort tot de verantwoordelijkheid van de Oranjestichting. Aan de stille tocht vanaf de Torenpleinkerk naar het verzetsmonument gaat vanaf 2014 een herdenkingsconcert in één van de twee kerken vooraf. De medewerking van het Harmonie Orkest Vleuten (HOV) is daarbij onontbeerlijk.

Bij het monument wordt de laatste tien jaar een gedicht voorgelezen, het Wilhelmus gespeeld, kransen gelegd en alle aanwezigen (± 300) leggen een oranje gerbra bij het monument, dat bemand wordt door twee veteranen. Jaren geleden stonden bij het monument twee leden van de toenmalige vrijwillige brandweer Vleuten-Haarzuilens.

Seniorenreis

Het was een zeer oude traditie dat de eerste donderdag nà de langste dag (21 juni) de seniorenreis werd georganiseerd. Foto’s van vroeger laten ons zien dat de toenmalige “bejaardenreis” een evenement was, waar veel oudere bewoners naar uitkeken. Het vervoer werd uitgevoerd met auto’s van particulieren, terwijl een aantal bewoners op de motor als begeleider van de lange stoet van auto’s fungeerde. Om 20.00 uur stond het Harmonie Orkest Vleuten klaar om de deelnemers met muziek te ontvangen. Er werd voor de reis gecollecteerd in Vleuten. Later werd een deel van de opbrengst van de sponsorloop van de Lions op Koninginnedag aangewend om de reis te organiseren. De Gemeente was bereid om na het wegvallen van de opbrengst van de sponsorloop in het tekort te voorzien, terwijl een eigen bijdrage van de deelnemers ook noodzakelijk was.

Helaas was de gemeente genoodzaakt om te bezuinigen en behoort een traditie van tientallen jaren vanaf 2015 tot het verleden. Hiervoor in de plaats wordt vanaf 2015 een seniorenmiddag georganiseerd, waar een kleine vergoeding voor moet worden betaald.

Intocht St Nicolaas

Het was gebruikelijk dat de winkeliersvereniging / ondernemersvereniging de intocht van Sint Nicolaas organiseerde. In 2008 had men geen menskracht meer om juist in die drukke periode de intocht te organiseren.

Aangezien er al een relatie was tussen bestuurders van de Oranjestichting “Wilhelmina” en de winkeliersvereniging heeft laatstgenoemde de organisatie op zich genomen, maar bleef de financiering t.l.v. komen van de winkeliersvereniging, de huidige Vleutense Winkeliers en Ondernemersvereniging (VWOV).

Senioren Kerstdiner

Vanaf 2000 organiseert de Oranjestichting het jaarlijkse Kerstdiner voor ouderen van 70 jaar en ouder uit Vleuten, de Meern en Haarzuilens. Het initiatief hiertoe was genomen door Dim en Ria Damen van het voormalige café restaurant “De Tol” in 1999, toen het AC-restaurant De Afrit in de De Meern één jaar daarvoor aangaf het Kerstdiner voor ouderen te willen beëindigen. De Tol heeft met (financiële) hulp van vele winkeliers en particulieren in 1999 het Kerstdiner georganiseerd. Daarna werd besloten de organisatie en verantwoordelijkheid bij de Oranjestichting te leggen.

Het vijfgangendiner wordt afwisselend in “De Vier Balken” en “ ’t Wapen van Haarzuylen” gehouden voor ca. 140 personen en wordt volledig door de winkeliers uit Vleuten, Haarzuilens en De Meern gefinancierd. De laatste jaren probeert het bestuur nog meer alleenstaande- en eenzame ouderen te bereiken om zich hiervoor op te geven.

Koningsdag

Koningsdag in Vleuten is een niet meer weg te denken feestdag in ons dorp en is de laatste jaren uitgegroeid tot een regionaal bekend feest. Jong en oud komen in een gezellige sfeer Koningsdag (voorheen Koninginnedag) vieren.