Privacy Statement

Bij Oranjestichting Vleuten zijn we transparant over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. We leggen uit waarom we dit doen en hoe we de gegevens gebruiken. We wisselen de gegevens alleen met een derde partij uit als dit noodzakelijk is en gaan veilig met de gegevens om, dit doen wij in lijn met de Europese wetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een specifiek persoon of wanneer deze gegevens in combinatie met andere gegevens herleid kunnen worden naar een uniek persoon. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte persoonsgegevens. Directe persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemand voornaam of geboortedatum en indirecte persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands kentekennummer of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verzamelt Oranjestichting Vleuten?

Oranjestichting Vleuten verzamelt namen en e-mailadressen van personen die toestemming hebben gegeven de nieuwsbrief van Oranjestichting Vleuten te willen ontvangen. Dit is het enige doel waarvoor deze persoonsgegevens gebruikt worden.

Oranjestichting Vleuten maakt bij evenementen die zij organiseert ook foto’s van aanwezigen. Daar wordt op gewezen bij aanvang van het evenement en bij het attenderen van het evenement hebben aanwezigen toestemming gegeven aan Oranjestichting Vleuten om de foto’s te gebruiken in haar communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven en facebook berichten.

Waar bewaard Oranjestichting Vleuten persoonsgegevens?

 Oranjestichting Vleuten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en hanteert de strenge beveiligingsnormen voor het opslaan van persoonsgegevens. Data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie of beschermd middels een door de Europese Unie goedgekeurd verdrag.

Met welke andere partijen deelt Oranjestichting Vleuten persoonsgegevens?

Oranjestichting Vleuten deelt geen gegevens met derde partijen.

Rechten uitoefenen

Je hebt de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen wanneer je meent dat deze niet juist zijn. Dit is het recht op rectificatie. Ook kun je het recht op vergetelheid uitoefenen, daarmee kun je je persoonsgegevens laten verwijderen. En je kunt je gegevens inzien, dat is het recht op inzage. Tevens kun je middels het recht op portabiliteit je gegevens overzetten. Om een van deze rechten uit te oefenen kan je een e-mail sturen naar info@oranjestichtingvleuten.nl met daarin je verzoek. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen een maand aan je verzoek voldoen of laten weten waarom het wat langer kan duren voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kun je ook onderaan de nieuwsbrief jezelf afmelden. Daarmee worden automatisch jouw persoonsgegevens verwijderd.

Vragen

Voor andere vragen rondom privacy kun je een e-mail sturen naar info@oranjestichtingvleuten.