Zoals te doen gebruikelijk worden op 4 mei te Vleuten om 20.00 uur de lokale en nationale slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties nadien herdacht. Plaats van handeling is het Verzetsmonument in het Dr. Schuurplantsoen. In overeenstemming met het landelijke jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, is het thema van deze herdenking  ‘Leven met oorlog’. De organisatie, hoopt ook dit jaar weer op een grote opkomst. Door samen stil te staan bij de verschrikkingen van oorlog en geweld, herinneren we ons waarom vrijheid zo kostbaar is en dat we deze moeten blijven koesteren en beschermen.

 

Voorafgaand aan de herdenking begint om 18.45 uur in de Willibrordkerk een herdenkingsbijeenkomst over gewone helden. Hierbij wordt in gesproken woord en muziek stilgestaan bij het leven van de Utrechtse verzetsstrijdster Truus van Lier. Aansluitend vindt de herdenkingsplechtigheid plaats bij het Verzetsmonument in het Dr. Schuursplantsoen. Voorafgaand aan de 2 minuten stilte die om 20.00 uur ingaan, leggen Wijkwethouder Lot van Hooijdonk en een vertegenwoordiger van de Oranjestichting Wilhelmina een krans bij het monument. De twee minuten stilte wordt afgesloten met het Wilhelmus, waarna een korte herdenkingstoespraak volgt. De aanwezigen sluiten de bijeenkomst af met een defilé langs het monument. Hierbij is er ook gelegenheid voor een individuele bloemlegging.

 

De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst en herdenkingsplechtigheid is ook dit jaar weer in handen is van de Oranjestichting “Wilhelmina”. Naast deze stichting en de gemeente Utrecht verlenen tal van lokale organisaties, scholen en kerken hun medewerking. Hieronder zijn begrepen Harmonie Orkest Vleuten en de Utrechtse Seascout Groep Baracuda.  

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het pastoraal centrum naast de Willibrordkerk.